Нові надходження

Бюлетень нових книг за ІІ-IV квартал 2017 року

 Бюлетень нових книг за ІІ квартал 2017 року

Історія. Історичні науки.

63.3(4УКР)я5 Гражда [Текст]:істор. – краєзн. – турист. часопис сусп. – культур. тов.-ва «Гуцульщини» у Львові. –Л.: [б.в.], 2016. – 66 с.: іл.
2016, № 1/40 .(к/з)
63.3(4УКР)я2 Волощук М. Рахівщини славні імена [Текст]: довід. Персоналій Рахівщини / Микола Волощук, Масляник. – Л.: Тиса, 2016. -136с.: портр.(к/з)
63.3(4УКР)я5 Снятин [Текст]: краєзн. і літер. – мистець. журн. – Снятин: Прут-Принт, 2016. – 96 с.: іл.
2016, 413 (27) .(к/з)
63.3(4УКР)624 Війна і міф. Невідома Друга світова [Текст] / за заг. ред. Олександра Зінченка, Володимира Вятровича, Максима Майорова. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 272 с.: іл .(ч/з)
63.3(4УКР)625 Луців Є. Чорти ми лісові… [Текст]: [історія україн. військової тактики УПА] / Євген Луців. – Івано-Франківськ Лілея –НВ, 2016. – 188 с .(к/з)
63.3(4УКР)625 Процак П. На перехрестях життя. (спогади). – Івано-Франківськ, 2003. -52 с., фото. – ( серія «Нескорені»).(к/з)
75.81(4УКР) Рахівщина – перлина гуцульських Альп [Текст]: [турист. путівник]. – Рахів: [б.в.], 2015. – 32 с.: іл .(к/з)
Мовознавство і літературознавство.
81.2УКР- 4я2 Шкрумеляк М.С. Тлумачний словник – довідник гуцульських говірок [Текст] / Михайло Шкрумеляк. – Івано-Франківськ: ІФРЦППК, 2016. – 176 с.(к/з)
83.3(0)я44 Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі [Текст]: вибрані спроби 1999-2005 років / Юрій Андрухович; ред.. Андрій Мокроусов. –Вид. 2-ге, виправл. – К.: Критика, 2007. – 320 с. (Аб)
83.34УКР1я2 Путівник по місцях перебування й увічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті [Текст]: [екскурсійні маршрути] / авт./ упоряд.: Р. Зандзюк, В. Федорак, З. Фетунків; за ред. Я. Довгана. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. -64 с.: іл.(к/з)

Релігія.

86.377 Рожнятіщина: стежками Митрополита Андрея Шептицького [Текст]. – Брошнів – Осада: Таля, 2015. – 24 с.: фотоіл. (к/з)

Бібліографічні покажчики.

91 Друковане слово Прикарпаття [Текст]:каталог кнж. вид. підготовл. Авт.. Івано-Франківщини. 2011-2015, Вип. 4. / уклад: В. Дволіка; вступ. П. Бабій. – Івано-Франківськ: [б.в.],2016. – 187 с.(к/з)
91.9:63 Курилишин К. Часопис «Діло» ( Львів, 1880-1939рр.) [Текст]: матер. до бібліоргафістики / Косянтин Курилишин; НАН України; Львівська нац.. наук. б-ка України ім В. Стефаника – Дрогобич: Коло, 2015. – Т.1: 1880-1889рр. – 640 с.(ч/з)
91.9:63 Курилишин К. Часопис «Діло» ( Львів, 1880-1939рр.) [Текст]: матер. до бібліоргафістики / Косянтин Курилишин; НАН України; Львівська нац.. наук. б-ка України ім В. Стефаника – Дрогобич: Коло, 2015. – Т.2: 1890-1894рр. – 608 с.(ч/з)

Художня література

84.4УКР6 Амеліна В. Синдром листопаду, або Ното Compatsens [Текст]: [роман] / Вікторія Амеліна; переднє сл. Юрій Іздрик. – Брустурів: Дискурсус, 2014. – 208 с. (к/з)
84.4УКР6 Букатюк О.М. Мадонна Миру (р Еволюція духу) [Текст] / Олександр Букатюк; передм В.М. Антощака. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 76 с.(к/з)
84.4УКР6 Жити-пити [Текст]: зб. оповідань / уклад Г. Вдовиченко, Л. Денисенко; передм. Г. Вдовиченко; післям. Л. Денисенко. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»,2013. – 320 с.: іл.(Аб)
84.4УКР6 Киселюк Р. Звізди [Текст]: новели, гуцульські приповідки, примівки, прокльони / Роман Киселюк; худож. Ярема Оленюк: Брустурів: Дискурс, 2017. – 144 с: іл. (к/з)
84.4УКР6 Кокотюха А. Багряний рейд [Текст]: роман / Андрій Кокотюха; передм. І. Патриляка. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 288 с. – (історія написана вогнем) (аб)
84.4УКР6 Кокотюха А. Вогняна зима [Текст]: роман / Андрій Кокотюха; передм. І. Патриляка. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 352 с. (аб)
84.4УКР6 Кокотюха А. Чорний ліс [Текст]: роман / Андрій Кокотюха; передм. І. Патриляка. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 304 с. (аб)
84.4УКР6 Лис. В.С. Соло для Соломії [Текст]: роман / Володимир Лис; передм. Т. Прохаська. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. –368 с. (аб)
84.4УКР6-РОС Макущенко М. И в печали, и в радости [Текст]: роман / Марина Макущенко. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. –416 с. (аб)
84.4УКР6 Матвієнко В.П. Україно-мати, бережи синів [Текст]: [поезії] / Володимир Матвієнко. – К.: [б.в.], 2016. – 38 с.: іл. (аб)
Олди Г.А. Гарпия [Текст]: фантаст. Роман / Генри Лайон Олди. – М.: Эскимо, 2011. – 416 с (Боевая магия) (аб)
84.4УКР6я5 Перевал [Текст]: всеукр. літ. – худ. і громад.-політич. журн. – Івано- Франківськ: [б.в.], 2016. – 320 с.: іл.(к/з)
84.4ГЕР Ларк С. На край света за меч той [Текст]: пер с нем. М. Зимы; худлж. Тина Дреер. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», Белгород: Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2016. – 320 с: ил. (аб)
84. ПОЛ Доленга-мостович Т. Знахарь [Текст]: роман / Тадеуш Доленга –Мостович; пер с польс. Д. Коган; предисл. Т. Куксовой; худож. А. Семякин. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», Белгород: Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2014. – 416 с: ил. (аб)
84. ПОЛ Доленга-мостович Т. Знахарь 2. Профессор Вильчур [Текст]: роман / Тадеуш Доленга – Мостович; пер с польс. М. Каменюка; худож. А. Семякин. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга», Белгород: Кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2015. – 416 с: ил. (аб)
84.4РОС6 Бабкин М.А. Ахтимаг [Текст]: фантаст. Роман / Михаил Бабкин. – М.: АРАДА; Изд-во «Альфа-книга», 2005. – 374 с.: ил. (аб)
84.4РОС6 Калинин А.В. Цыган: Роман. – Улан-Удэ: Бурят. Кн. Изд-во, 1993. – 560 с. (аб)
84.8АВС Робертс Г.Д. Шантарам [Текст]: роман / Грегори Дэвид Робертс; пер с англ.. Л. Высоцкого, М. Абушика. – С. Пб.: Азбука-Аттикус, 2016. – 868 с. – (The Biq Boor). (аб)

Бюлетень нових книг за ІV квартал 2017 року

Природничі науки

26.89(4УКР)я6 Запрошує Прикарпаття [Текст]: ілюстр. Вид. / авт. ідеї та тексту Тарас Маланюк; кер. проекту Петро Мелень; пер. англ. Тетяни Бенько. – Л.: Манускрипт – Львів, 2016. -128 с.: іл.: світлини (к/з)

Історія. Історичні науки.

63.3(4УКР)я2 Круковський О. Каталог-альманах фалеристичної спадщини українських організацій другової половини ХІХ – першої половини ХХ ст.. [Текст] / Орест Круковський, Степан Пахолко. –Л.: Апріорі, 2016. -120 с.: іл: фото.
63.3(4УКР)я43 Галич [Текст]: зб. наук. праць. Вип. 1. / За ред.. М. Волощука. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 216 с.: іл. (к/з)
63.3(4УКР)я2 Гирич І.Б. Історичний путівник по Києву. Український Київ ХІХ – поч. ХХ ст. [Текст]: культурологіч. ессей / Ігор Гирич. – К.: Укр. Пропілеї, 2016. – 710 с.: іл. (ч/з)
63.3(4УКР) Грушевський М.С. Твори [Текст]: у 50 т. / Михайло Грушевський / редкол.: Г. Гапакін, І. Гирич та ін. – Л.: Світ, 2002. – Т.47. Кн.2: Меморіальна грушевськіана / упоряд. В. Тельвак. – 2016. – 424с. – (Допоміжні матер.: довід.покажчики)(ч/з)
63.3(4УКР)6 Степан Бандера:… коли один скаже: Слава Україні! [Текст] / упоряд. Микола Посівнич. – Івано-Франківськ Брустурів: Дискурсус, 2015. – 160 с.(к/з)
63.3(4УКР)6-49 Білокінь С.І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР. 1917-1941[Текст]: ждерелознав. дослідж. / Сергій Білокінь; перед. сл. І.М. Дзюба. – К.: Укр. Пропілеї, 2016. – 694 с. (ч/з)
63.3(4УКР)6-49 Жертви сталінського терору на Прикарпатті (1939-1941рр.) [Текст]: у 2 т. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – Т.1: Івано-Франківська область. – 344 с.+48 с. іл. – (Книга скорботи, паняті і шани України) (к/з)
63.3(4УКР)63 Український Євромайдан. Прикарпатський вибір [Текст]:наук. – докум. вид. / за ред. М. Кугутяка. – Івано-Франківськ: Манускрипт-Львів, 2016. – 702 с.: фотоіл.(ч/з)
63.3(4УКР)я43 Коваль І. Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича [Текст] / Галич. збірник наук. праць / Ігор Коваль; за ред. М.Волощука. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2016. – 280 с . – (Серія 2. Вип. 1).(к/з)
63.3 Подольський Ю.Ф. Таинственные и загадочные места мира: от древних храмов до проклятых земель [Текст] / Юрий Подольский. – Х.: Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: Кн. клуб семейного досуга», 2013. – 416с.
63.3(4УКР)6 Сич О. В уряді камікадзе [Текст] / Олександ Сич. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 217 с.(к/з)
63.3(4УКР)61 Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років [Текст]: наук. попул. вид. / під заг. ред. Володимира Лободаєва. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2017. – 400 с.: іл. (аб)

Політика. Політичні науки.

66. Ліфтон Р.Дж. Технологія «промивки мізків»: психологія тоталітаризму [Текст] / Роберт Джей Ліфтон; пер, з англ.. Х.: Віват, 2016. – 416 с. (ч/з)
66. Херпен М.В. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого [Текст] / Марсель Х. Ван Херпен; пер. з англ.. – Х.: Віват, 2016. – 304 с. – (Світ. Бестселер)(ч/з)
63.3(4УКР) Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни» [Текст] / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 408 с.: фотоіл. – (Голов. дослідж. захоплення півострова) (ч/з)
Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави [Текст] Данило Яневський. –Х.Фоліо, 2016. – 252 с. (ч/)
76.12(4УКР) Баран Є. Шоколадна Україна [Текст]: вибр. есеїстка 2013-2015 років / Євген Баран. – Брустури: Дискурс, 2016. – 88 с. – Слапчук В. Чистий четвер [Текст]: есеї / Василь Слапчук. – Брустури: Дискурс, 2016. – 96 с. (ч/з)
66.5(4УКР) Полк «Азов» Широкінська операція: Спогади учасників наступу [Текст] / Пол «Азов», колектив авторів; упоряд. Маріанна Хомерікі. – К. – Маріуполь – Мена: Домінант, 2016. – 72 с.:іл. – (Азовські спогади) (ч/з)
76.12 (4УКР) Брати Капранови Майдан. таємні файли [Текст]: [журналіст. розслідування] / Брати Капранови. – К.: Нора-Друк, 2017. – 320 с. (аб)

Мовознавство і літературознавство.

81.2УКР-4 Береза Т. Гарна мова – одним словом: словник вишу кованої української мови [Текст] / Т. Береза. –Л.: Агріорі, 2015. – 420 с. (ч/з)
81.2УКР-4я2 Розмовляй українською правильно [Текст]: [довід. вид] Любов Савченко. –Х.: Орбіта, 2016. – 191 с. (ч/з)
83.34УКРя2 Франківська енциклопедія [Текст]: у 7 т.. – Л.: Світ, 2016 – Т. 1: А-Ж / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін.; передм. М. Жулинський, Є. Нахлік. – 680 с.: іл. – (Іван Франко і нова україн. літер. Попередники та сучасн.) (ч/з)
83.34УКР1 Бажав я для скованих волі…[Текст]: біогр.. Івана Франка / Роман Горак. – Л.: Апріорі, 2015. -320 с.: іл. (к/з)
83.34УКР1л6 Ліховий І. Шевченківський національний заповідник [Образотворчий матеріал] / Ігор Ліховий, Василь Пилип»юк. –Л.: Світло й тінь, 2016. -272 с.: ілюстр.(ч/з)
83.34УКР1Ушкалов Л. В. Григорій Квітка – Основ»яненко [Текст] / Леонід Ушкалов. –Х.: Фоліо, 2016. -120 с. –(Знаменні українці).(ч/з)
83.34УКР6 Радість контакту. Розмови з Тарасом Прохаськом [Текст]. – Брустури: Дискурсус, 2015. -208 с. (к/з)
83.34УКР6 Юсип Дм. Вольтова дуга вражди…[Текст]: ст., есеї, інтерв’ю / Дмитро Юсип. – Івано-Франківськ Місто НВ, 2016. – 172 с. (к/з)

Мистецтво.

85.113(4УКР) Губаль Б. Двері і брами Станиславова [Образотворчий матеріал]: моногр. / Богдан Губаль, Надія Бабій. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 256 с.: фотоіл. (к/з)
75.81(4УКР) Рахівщина – перлина Гуцульських Альп [Текст]: [турист. путів.]. – Рахів: [б.в.], 2015. – 32 с.:іл.
85.11(4УКР)я6 Ульяновський В.І. Диво й дива київського Володимирівського собору [Текст] / Василь Ульяновський; гол. ред. С. Головко, ред.. Ю. Медюк. – К.: Либідь, 2016. – 432 с.: іл. (ч/з)
85.951 Станкович Є. Ой глибокий колодязю [Ноти: твори для камерного оркестру] / Євген Станкович; вступ. сл. Анна Луніна. – К.: Муз. Україна, 2016. – 160 с.: ноти. (ч/з)
85.143(4УКР)6 Дзвонар [Текст]: зб. ст.. і спогадів про Опанаса Заливаху / упоряд. В.В. Овсієнко; передм. М.А. Горбаль. – Х.: ТОВ «Вид-во «Права людини», 2017. – 240 с.: фотоіл.(к/з)
85.163(4УКР) Пилип»юк В. Долею даровані зустрічі [Образотворчий матеріал] / Василь Пилип»юк; передм. Костянтин Родик. – Л.: Світло й тінь, 2016. – 271 с.: фотоіл., нім., пол., фр., італ., словац., рос., ісп., чес. (к/з)

Релігія.

86.37(4УКР) Степовик Д.В. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті (Боротьба українських християн за свою самобутність у ХІХ ст.) [Текст]: нове вид. / Дмитро Степовик. –К.: Дніпро, 2016. – 132 с.:іл. (ч/з)
86.125(4УКР) Молинь В. Василь і Микола Девдюки [Текст]: кн.. про гуцул різьбярів / В Молинь, А. Андрейканіч, І Яремин. – Косів: Писаний Камінь, 2016. – 200 с.: іл.: перкл. В. Гаврилей ( к/з).
85.126я6 Свойтек І. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту [Образотворчий матеріал]: алб.5.Кн.1/ авт. – упоряд. Ірина Свойтек. – Л.: Апріорі, 2014. – Кн.1. Космацькі вишивки Косівщини. – 232 с.: іл.; табл..; фото.(к/з)
85.126я6 Свойтек І. Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво геометричного орнаменту і колориту [Образотворчий матеріал]: алб.5.Кн.2/ авт. – упоряд. Ірина Свойтек. – Л.: Апріорі, 2014. – Кн.2. Космацькі вишивки Косівщини «Довбушеві дзвони». – 264 с.: іл.; табл..; фото.(к/з)
85.143(4) Кононенко В.І. Загадковий світ мистецтва: нариси з історії західноєвропейського живопису [Текст] / Віталій Кононенко. – К.: Мистецтво, 2016. – 112 с: іл.(ч/з)
86.377 Незламний воїн Христовий [Текст]:літер. – докум. вид. про єпископа УГКЦ, Павла Василика / авт.. – упоряд. В. Плахта, Н.Димніч. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 288 с.: фото спогади. (к/з)

Довідкова література.

91.9:63 Іван Монолатій – історик, політолог, краєзнавець [Текст]: бібліограф. анот. покаж. / уклад. Х. Шовкопляс; ред.. Г. Горбань; відп. за вип. Л. Бабій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 104 с.: портр.(к/з)
92(4УКР) Енциклопедія Сучасної України [Текст]:К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАК України, 2001 – Т.16. Куз – Лев. – 2016. – 712 с.:іл .(ч/з)
92(4УКР) Енциклопедія Сучасної України [Текст]:К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАК України, 2001 – Т.16. Лег – Лощ. – 2016. – 712 с.:іл .(ч/з)

Художня література

82.3(4УКР)я2 Золоте чересло [Текст]: кн.. нар. Ремесел, звичаїв та побуту в Україні, писана Климентом Зіновієвим, поетом кінця ХVІІ – початку ХVІІ ст. / Климентій Зіновіїв, упоряд., пер. з давньоукраїн. Олександра Шугая. – К.: Мистецтво, 2016. – 336 с.: іл. (ч/з)
84.4УКР1 Сковорода Гр. Повна академічна збірка творів [Текст]: [поезії, байки, притчі, переклади, листи, різне] / Григорій Сковорода; за ред. проф. Леоніда Ушкалова. – Х.: Майдан, 2016. – 1400 с.: портр. (аб)
84.4УКР1 Старицький М.П. На прю! [Текст]:вибране / Михайло Старицький; авт. передм. і уклад. В. Поліщук. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. – 380 с.: портр . (аб)
84.4УКР1 Франко І.Я. Терен у нозі [Текст]: гуцульська проза / Іван Франко . – Брустурів: Дискурсус, 2016. – 352 с.: світлини. (к/з)
84.4УКР6 Аронець М.М. Скриня різьбленого кола [Текст]: [поет. зб. ] / Мирослав Аронець. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 160 с..: іл. (аб)
84.4УКР6 Гоян Я.П. Воскресіння Сонця [Текст]: есе про Василя Стефаника і Василя Касіяна / Ярема Гоян; іл. В.І. Касіяна. – К.: Веселка, 2016. – 319 с.: іл. (к/з)
82.3УКР Єндик Р. Регіт. Арідника. Жага [Текст]: гуцул. фольклор. – міфолог. проза / Ростислав Єдик; упорядкув. М.Б. Хороб, О.М. Залевська. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 404 с. – (Б-ка галицька). (к/з)
84.4УКР6 Йовенко С.А. Жінка у зоні [Текст]: вибране / Світлана Йовенко. –К.: Укр. Пропілеї, 2016. – 418 с. (аб)
84.4УКР6 Кокотюха А.Я. Автомобіль із Пекарської [Текст]: роман / Андрій Кокотюха. – К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 238 с. (аб)
84.4УКР6 Колодійчук Б.В. В’язниця душ [Текст]: повісті / Богдан Колодійчук. – Х.: Факт, 2016. – 220 с. (аб)
84.4УКР6 Космач А. Проти ночі [Текст]: поезії / Анна Космач; передм. В. Шкурган. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. -168 с. (к/з)
84.4УКР6 Лойко С. Аеропорт [Текст]: голов кн. про героїв, які хотіли жити, але вмирали: роман у новій допов. ред. / Сергій Лойко; пер. з рос. Ольги Гончар. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 376 с. (аб)
84.4УКР6 Матіос М. Приватний щоденник. Майдан. війна… [Текст]: [хроніка, історія людей] / Марія Матіос. – Л.: ЛД «Піраміда», 2015. – 356 с.: фото з архіву автора. (аб)
84.4УКР6 Винниченко В.К. Намисто. Мала проза [Текст] / Володимир Винниченко; вступ. ст. упорядкув., приміт. Сергія Гальченка. К.: Наук думка, 2016. – 942 с. (аб)
84.4УКР6 Винничук Ю.П. Місце для дракона [Текст]: [повісті; легенди; оповіді] / Юрій Винничук. – Х : Фоліо, 2015. – 313 с. (аб)
84.4УКР6 Вольтова дуга[Текст]: антол. 50 україн. поетів / упор. Антонія Цвід. – К.: Укр. Письменник, 2016 . – 244 с.(аб)
84.4УКР6 Лісові хлопці [Текст]: проза про УПА / упоряд. Антось Тонюк. – Брустури: Дискурс, 2016. – 336 с. (аб)
84.4УКР6 Майданська С.В. Люблю любити любов [Текст]: статті і есе / Софія Майданська. – Житомир: Рута, 2016. – 328 с. (аб)
84.4УКР6 Процюк С. Під крилами великої матері. Ментальний майдан [Текст]: сусп.. – істор. роман / Степан Процюк; післям. Б. Пастух. – Брустурів: Дискурс, 2015. – 240 с.(аб)
84.4УКР6 Рогожа В.Д. Запороги [Текст]: роман – трилогія / Віталій Рогожа. – К.: Самміт – книга, 2015. – Ч.1. Петро Сагайдачний. – 392 с.: іл. (аб)
84.4УКР6 Рогожа В.Д. Запороги [Текст]: роман – трилогія / Віталій Рогожа. – К.: Самміт – книга, 2015. – Ч.2. Богдан Хмельницький. – 568 с.: іл. (аб)
84.4УКР6 Рогожа В.Д. Запороги [Текст]: роман – трилогія / Віталій Рогожа. – К.: Самміт – книга, 2016. – Ч.3. Іван Мазепа. – 400 с.: іл. (аб)
84.4УКР6 Скрябін К. (Андрій Кузьменко) проза [Текст] /Кузма Скоябін; на обкл. фото Ю. Кочетової. – Х.: Фоліо, 2016. – 378 с. (аб)
Ткач В.І. Війна і міф «Велика українська стіна» [Текст] / Валентин Ткач; ред. М. Бацай; худож . Бржосніовська. – Чернівці: Букрек, 2016. – 224 с.: іл. (аб)
84.4УКР6 Ткачівський Я.В. Острів кохання [Текст]: інтимна лірика: вибране /Ярослав Ткачівський . – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016. – 400 с.(к/з)
84.4УКР6 Трубай В.В. Танг [Текст]: оповід., повість / Василь Трубай; передм. П. Сороки. – К.: Укр. Письменник, 2016. – 272с. (аб)
84.4УКР6 Шмигельська Л. В. Осанна осені [Текст]: вибр. поезії / Леся Шмигельська; передм. Є.М. Барана. – Івано-Франківськ:НВ, 2016. – 244 с.: іл.(к/з)
84.4УКР6 Щербачов В.В. Олімпійський синдром Гімалаїв [Текст]: [історії про Гімалаї і Антарктиду] / Валентин Щербачов. – К.: Самміт – книга, 2016. -120 с.: фотоіл. (аб)
84.4УКР6 Гнатко Д. Душа окаянна [Текст]: роман / Дарина Гнатко. – . – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2017. – 288 с.: іл. (аб)
84.4УКР6 Присяжнюк В.В. У середмісті моєї пам’яті [Текст]: [поезії] / Володимир Присяжнюк. – Л.: СПОЛОМ, 2017. – 72 с. (к/з)
84.4УКР6 – КРМ Мелек Ш Кесем – султан. Величественный век [Текст]: роман / Ширин Мелек, Эмине Хелваджи. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: Кн. клуб семейного досуга», 2016. – 320с.(аб)
84.4УКР6 – КРМ Мелек Ш Кесем – султан. Дорога к власти [Текст]: роман / Ширин Мелек. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: Кн. клуб семейного досуга», 2017. – 352с.(аб)
84.4УКР6 – КРМ Хелваджи Э. Дочь Роксоланы [Текст]: роман / Эмине Хелваджи. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: Кн. клуб семейного досуга», 2014. – 352с.(аб)
84.4УКР6 – КРМ Хелваджи Э. Наследница Роксоланы [Текст]: роман / Эмине Хелваджи. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: Кн. клуб семейного досуга», 2015. – 336с.(аб)
84.4УКР6 Шевченко Н. Подвійні міражі [Текст]: роман / Наталка Шевченко; передм. В. Гранецької. . – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2013. – 272 с. (аб)
84.4ВЕЛ Кеннеди Д. Особые отношения [Текст] / Дуглас Кеннеди; пер с англ.. Е.Я. Мигуновой. – М.: РИПОЛ класик, 2011. – 624 с.(аб)
84.4ВЕЛ Пересон Э. Лишь шаг до тебя [Текст]: [роман] / Элис Петерсон; пер с англ. И. Гиляровой. – М.: Изд-во «Э», 2016. – 384 с.- (Все будет хорошо! Романы Элис Петерсон).(аб)
84.4ВЕЛ Райнер С. Да здравствует сладкая месть! [Текст]: [роман] / Сара Райнер; пер с англ. Т. Перцевой. – М.: Изд-во «Э», 2016. – 352 с.(аб)
84.4ВЕЛ Френсіс М. Дівчина мого сина [Текст]: роман / Мішель Френсіс; пер. з англ. Г. Литвиненко. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного дозвілля», 2017. – 384 с. (аб)
84.4ВЕЛ Бернс Р. Моя любов [Текст]: вибр. твори / Роберт Бернс; пер з англ.., упоряд. авт.. прим. Василь Габор. – Л.: ЛА «Піраміда», 2016. – 416 с. – (Майстри Українського Перекладу. Приватна колекція) (аб)
84.4 ІСП Унамуно М. де Любов і педагогіка [Текст]: роман / Мігель де Унамуно; у перекл.. Ольги Маєвської. – Л.: Астролябія, 2016. – 256 с. (аб)
84.4 ПОЛ Зануссі К. Страта двійника [Текст]: п’єси / Кшиштоф Зануссі; пер. з пол. Л.В. Хворост. – Х: Орбіта, 2016. – 202 с. (аб)
84.4 ПОЛ Зануссі К. Страта двійника [Текст]: п’єси / Кшиштоф Зануссі; пер. з пол. Л.В. Хворост. – Х: Фоліо, 2016. – 478 с. – ( Карта світу. Польща)(аб)
84.4 ПОЛ+74.00 Правила життя. Педагогіка для дітей та дорослих [Текст] /Януш Корчак; пер. з пол. Ю.Г. Попсуєнка. – Х.: Бібколектор, 2016. – 538 с. (ч/з)
84.4ИТА История моей грешной жизни [Текст] / Джакомо Казанова; пер с фр. И. Стаф, А. Строева. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: Кн. клуб семейного досуга», 2011. – 832с.: ил.(аб)
84.7 СПО Мартин Ч. Женщина без шимени [Текст]: [роман] / Чарльз Мартин; пер с англ. И.Ю. Крупичевой. – М.: ИЗД-во «Э», 2015. – 384 с. (Джентльмен нашого времени. Романы Чарльза Мартина).(аб)

 

 

 

-->