Нові надходження

Бюлетень нових книг за І квартал 2017 року

 

Природничі науки

22.1 Перельман Я.І. Жива математика. [Текст]: матем. Розповіді та головоломки / Яків Перельман. – К.: Видав, група КМ-БУКС, 2016.  -176с.: іл. (ч/з)

22.3 Гончаренко С.У. Цікаво про фізику. Книжка для читання з фізики. Теплові явища [Текст] / Семен Гончаренко; упоряд. В.М. Горкавенко. – Вид.2-ге, перероб.  – К.: Україна, 2016.  -240 с.:іл. (ч/з)

22.3 Перельман Я.І. Цікава фізика [Текст]: наук.-поп. Вид.: у 2 кн. Кн. 1,2 / Яків Перельман. – К.: Видав.група КМ-БУКС, 2016. – 496 с.: іл. (ч/з)

36.997 (4УКР) Львівська кухня [Текст] / Ігор Лильо; передм. В.Поліщука; худож. – оформл. Л.А. Бейгер. – Х.: Факт, 2016. – 255 с.:іл. (ч/з)

 

Історія. Історичні науки.

63.3(4УКР) Авдєєнко В.А. Київський патерик [Текст]:17 непрочитаних питань української історії / Віктор Авдєєнко.  –Х.: Орбіта, 2016.  – 219 с.(ч/з)

63.3(4УКР)я2  Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта [Текст]: довід. / відпов. за вип. та ред. Марта Іванівна Преварська. – К.: Велес, 2016. – 368 с. – (Гордість і слава України) (ч/з)

63.3(4УКР)я2 Волощук М. Рахівщини славні імена [Текст]: довід. Персоналій Рахівщини / Микола Волощук, Олена Масляник. – Л.: Тиса, 2016. – 136 с: портр.(к/з)

63.3(4УКР) Куліш П. Повість про український народ [Текст] / Пантелеймон Куліш; упоряд., авт., вступ., статті В.Івашків. – Тернопіль: Терно-граф, 2016. – 228 с.:іл.(ч/з)

63.3(4УКР) Палій О. 25 перемог України [Текст] / Олександр Палій. – Вид.3-тє. – К.: І.С., 2016. – 120 с.(ч/з)

63.3(4УКР)Яневський Д.Б. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави [Текст]: продовження / Данило Яневський; худож. – оформл. О.Д. Кононученко. –К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 285 с.:іл.(ч/з)

63.3(4УКР)Яневський Д.Б. Проект «Україна». Відомі історії нашої держави [Текст] / Данило Яневський; худож. – оформл. О.Д. Кононученко. –Х.: Фоліо, 2014. – 287 с.:іл.(ч/з)

63.3(4УКР)я5 Снятин [Текст]: краєзн. і літер.-мистец. журн. – Снятин: Прут-Принт, 2016. – 96 с.: іл.. (к/з)

63.3(4УКР)6я6 Facie ad Faciem (Обличчям до обличчя) [образотворчий матеріал]: ілюстров, життєпис Михайла Грушевського / авт..- упоряд. Світлана Панькова, Ганна Кондраурова.  –К.: Либідь, 2016. – 144с.:іл .(ч/з)

63.3(4УКР)6-8  Пиріг Р.Я. Михайло Грушецький [Текст]: бібліогр. Нарис / Руслан Пиріг, Віталій Тельвак. – К.: Либідь, 2016. – 576 с.:іл .(ч/з)

63.3(4УКР)613 Митрофаненко Ю.С. Українська отаманщина 1918-1919 років [Текст] / Юрій Митрофаненко.  –Вид.3-тє, випр.. і доповн. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. – 240 с. (ч/з)

63.3(4УКР) 622 Тиміщак В. 1930.У.С.Р.Р. Повстання [Текст]: наук.-попул. нариси / Володимир Тиміщак. – К.: Смолоскип, 2016.  – 208 с. (ч/з)

63.3(5СІН) Ю.Лі Куан Із третього світу в перший.  Історія Сингапуру: 1965-2000 [Текст] / Лі Куан Ю; пер з англ. Є. Сагайдака. – К.: Видав. Група КМ- БУКС, 2017. – 760 с .(ч/з)

63.5 Чумарна М.І. Вишивання долі [Текст]: символіка і техніка шитва / Марія Чумарна. – Л.: Апріорі, 2015. – 85 с.:іл. (ч/з)

 

Економіка. Економічні науки

  1. Геращенко О.Л. Економіка ХХІ: країни, підприємства, людини [Текст] / Олексій Геращенко. –К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 303 с.:іл. (ч/з)

 

Політика. Політичні  науки.

66.5(4УКР) Мосієнко І. Ідея гармонії. Українська національна ідея [Текст] / Ігор Мосієнко. – К.: Дніпро, 2016. – 176 с.: портр. (ч/з)

7л Шевчук В.О. На березі часу. Ті котрі поруч [Текст]: спогади про митців і вчених / Валерій Шевчук.  –К.: Либідь, 2016.  -576 с.: іл..: портр. (ч/з)

76.12(4УКР)г Голгофі Івана Сподаренка [Текст]: спогади, документи, літер. Твори / авт.-упоряд. В. Біленко. – К.: ДП «Експрес – об’ява», 2016. – 392 с.: іл.. (ч/з)

76.12 Дацюк Г.І. Янголи Небесної Чоти [Текст] /Галина Дацюк; худож.- оформл. К. Ткаченко. – Чернівці: Букрек, 2016.  – 320 с. (ч/з)

 

Мовознавство і літературознавство.

81.2УКР-4 Береза Т. Мова – не калька: словник української мови [Текст] / Т. Береза, І. Зубрицька, Ю. Зелений.  –Л.: Агріорі, 2016. – 664 с. (ч/з)

81.2УКР-4я2 Шкрумеляк М.С. Тлумачний словник – довідник гуцульських говірок [Текст] / Михайло Шкрумеляк. – Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2016. – 176 с. (ч/з)

83.34УКР Ушкалов Л. Що таке українська література [Текст]: есеї / Леонід Ушкалов.  –Л.: Вид-во Старого Лева, 2016. – 352 с. (ч/з)

83.34УКР1 Дзюба І.М. Тарас Шевченко серед поетів світу [Текст] / Іван Дзюба. – К.: Либідь, 2016. – 424 с.: іл.: портр. (ч/з)

83.34УКР1я2 Путівник по місцях перебування й увічнення пам’яті Івана Франка на Прикарпатті [Текст]: [екскурсійні маршрути] / авт. – упоряд.: Р. Гандзюк, В. Федорак, З. Федунків; за заг. ред. Я. Довгана. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 64 с.: іл. (к/з)

83.34УКР1 Стадниченко В.Я. Учитель життя. Сковорода як гасло часу [Текст]: нариси, дослідження, інтерв’ю, світлини / Володимир Стадниченко; вступ стаття М.М. Сумили. – К.: Успіх і кар’єра, 2016.  -560 с.: кольор.іл. (ч/з)

83.34УКР1Леся Українка Листи: 1876-1897 [Текст] / упоряд.авт. прим. Валентина Прокіп (Савчук); передм. В.П. Агеєвої. – К.: КОМОРА, 2016. – 512 с.:іл. (ч/з)

83.34УКР6 Гончарик (Соловей) Е.С. Невпізнаний гість [Текст]: доля і спадщина Володимира Свідзінського.  – К.: Наук. думка, 2016. – 239с.:фотоіл. (ч/з)

83.34УКР6 Забужко О.С. «І знову я впізнаю в такт…» Вибрані тексти 2012-2016 [Текст]: ст.. есе, інтерв’ю, спогади / Оксана Забужко. – К.: КОМОРА, 2016. – 416 с.

Мистецтво.

75.81(4УКР) Рахівщина – перлина Гуцульських Альп [Текст]: [турист. путів.]. – Рахів: [б.в.], 2015. – 32 с.:іл. (к/з)

85.11(4УКР)я6 Ульяновський В.І. Диво й дива київського Володимирівського собору [Текст] / Василь Ульяновський; гол. ред. С. Головко, ред.. Ю. Медюк. – К.: Либідь, 2016. – 432 с.: іл. (ч/з)

85.951 Станкович Є. Ой глибокий колодязю [Ноти: твори для камерного оркестру] / Євген Станкович; вступ. Сл.. Аннна Луніна. – К.: Муз. Україна, 2016. – 160 с.: ноти. (ч/з)

 

Релігія.

86.37(4УКР) Степовик Д.В. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті (Боротьба українських християн за свою самобутність у ХІХ ст.) [Текст]:нове вид. / Дмитро Степовик.  –К.: Дніпро, 2016. – 132 с.:іл. (ч/з)

 

86.377 Рожнятіщина:  стежками Митрополита Андрея Шептицького [Текст]. – Брошнів – осада: Таля, 2015. – 24 с.: фотоіл. (к/з)

91 Друковане слово Прикарпаття [Текст]: каталог книж. вид. підготовл. авт. Івано-Франківщини, 2011-2015. Вип. 4. /уклад.: В. Дволітка; вступ сл. І. Монолатія; відп. за вип. Л. Бабій. – Івано-Франківськ: [б.в.], 2016. – 187 с. (к/з).

91.9:63 Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880-1939рр.) [Текст]: матер. до бібліографістики / Констянтин Курилишин; НАН України; Львівська нац..наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Дрогобич: Коло, 2015. – Т. 1: 1880-1889 рр. – 640 с. (ч/з)

91.9:63 Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880-1939рр.) [Текст]: матер. до бібліографістики / Констянтин Курилишин; НАН України; Львівська нац.наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Дрогобич: Коло, 2015. – Т. 2: 1890-1894 рр. – 608 с. (ч/з)

92я2 Лаврик О.В. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / Оксана Лаврик. – Х.: Віват, 2015.  – 256 с.: іл. – (Корисна книга) (ч/з)

 

Філософія. Психологія.

87.2 Гудінг Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке місце у світі [Текст]: у 3 т. / Девід Гудінг, Джон Леннокс. – К.: Укр. Біблійне Тов-во, 2008. – Т. 1 – 416 с.(ч/з)

87.2 Гудінг Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке місце у світі [Текст]: у 3 т. / Девід Гудінг, Джон Леннокс. – К.: Укр. Біблійне Тов-во, 2008. – Т. 2 – 376 с.(ч/з)

87.2 Гудінг Д. Людина та її світогляд: для чого ми живемо і яке місце у світі [Текст]: у 3 т. / Девід Гудінг, Джон Леннокс. – К.: Укр. Біблійне Тов-во, 2008. – Т. 3 – 480 с.(ч/з)

88.5 Фрелиг Т. Современный Фэн-Шуй  [Текст] / Томас Фрелиг, Катрин Мартин. – Х. :  Кн. клуб «Клуб Семейного Досуга», 2004 . – 432 с.(ч/з)

88.3(ШВА) Юнг. К.Г. Aion. Нариси щодо символіки самості [Текст] /Карл Густав Юнг; пер з нім. Катерина Котюк; наук. ред. з україн. Вид. Олег Фешовець.  –Л.: Астролябія, 2016.  -432 с. (ч/з)

91 Друковане слово Прикарпаття [Текст]: каталог книж. вид. підготовл. авт. Івано-Франківщини, 2011-2015. Вип. 4. /уклад.: В. Дволітка; вступ сл. І. Монолатія; відп. за вип. Л. Бабій. – Івано-Франківськ: [б.в.], 2016. – 187 с. (к/з).

91.9:63 Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880-1939рр.) [Текст]: матер. до бібліографістики / Констянтин Курилишин; НАН України; Львівська нац..наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Дрогобич: Коло, 2015. – Т. 1: 1880-1889 рр. – 640 с. (ч/з)

91.9:63 Курилишин К. Часопис «Діло» (Львів, 1880-1939рр.) [Текст]: матер. до бібліографістики / Констянтин Курилишин; НАН України; Львівська нац.наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Дрогобич: Коло, 2015. – Т. 2: 1890-1894 рр. – 608 с. (ч/з)

92я2 Лаврик О.В. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / Оксана Лаврик. – Х.: Віват, 2015.  – 256 с.: іл. – (Корисна книга) (ч/з)

 

Художня література

84.4УКР6 Амеліна В. Синдром листопаду, або Ното Compatsens [Текст]: [роман] / Вікторія Амеліна; переднє сл. Юрій Іздрик. – Брустурів: Дискурсус, 2014. – 208 с. (к/з)

84.4УКР6 Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст [Текст]: довільний посіб. з геопотеки та космополітки / Юрій Андрухович. –К.: Книга-ХХІ, Meridian Czernowiz, 2016.  – 436с.(к/з)

84.4УКР6 Винничук Ю.П. Весняні ігри в осінніх садах [Текст]: [роман] / Юрій Винничук. – Х.: Фоліо, 2016. – 313 с. (аб)

84.4УКР6 Винничук Ю.П. Мальва. Ланда [Текст]: роман / Юрій Винничук. – Х.: Фоліо, 2016. – 602 с. (аб)

84.4УКР6 Винничук Ю.П. Цензор снів [Текст]: [роман] / Юрій Винничук. – К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 319 с. (аб)

84.4УКР6 Войніцький А.Л. Скільки коштує бути білою вороною [Текст]: оповідання / Андрій Войніцький. – Х.: Віват, 2015. – 160 с.. – (Вітраж) (аб)

84.4УКР6 Волков О. Вовчий місяць [Текст]: роман / Олексій Волков. – К.: Нора-Друк, 2016. – 464 с (Морок) (аб)

84.4УКР6 Гаврилів Т. Де твій дім, Одіссею? [Текст]: поема / Тимофій Гаврилів.  –Л.: Вид-во Анетти Антоненко, 2015. – 216 с. (аб)

84.4УКР6 Горовий Р. Ген воїна [Текст]: оповідання, повісті / Руслан Горовий. – Л.: Кальварія, 2014.  -160 с. (аб)

84.4УКР6 Гуменюк Блокпост [Текст]: вірші, новели, публіцистика / Борис Гуменюк. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 336 с. (аб)

84.4УКР6 Дімаров А.А. Українська вендета [Текст]: повісті перевид. / Анатолій Дімаров. – К.: Дніпро, 2016. – 304 с.: портр. (аб)

84.4УКР6 Дочинець М. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка мукачівської домінії [Текст]: роман / Мирослав Дочинець. – Мукачів: Карпат. вежа, 2016. – 332 с. (аб)

84.4УКР6 Дочинець М. Лис та інші детективні історії [Текст]: роман, оповідання / Мирослав Дочинець. –  Мукачів: Карпат. вежа, 2016. – 356 с. (аб)

84.4УКР6 Іваничук Р.І. Євангеліє від Томи [Текст]: триптих повістей / Роман Іваничук. – К.: ДАК «Укрвидавполіграфія, 2016. – 320 с (аб)

84.4УКР6 Іваничук Р.І. Осінні узори [Текст]: новели та оповід. / Роман Іваничук; упоряд. Н.Л. Біччя, В.В. Габор; передм. Н.Л. Бічуя; худож. – офрмл. Л.П. Вировець. – Х.: Орбіта, 2016. – 300 с. (аб)

84.4УКР6 Іваничук Р.І. Сліди на піску [Текст]: новели та оповід. / Роман Іваничук; упоряд. Н.Л. Бічуя, В.В. Габор. – К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 250 с. (аб)

84.4УКР6 Камиш М. Прогулянка в Зону (Оформляндія) [Текст] / Маркіян Камиш. – К.: Нора Друк, 2016.  – 128 с: іл. (аб)

84.4УКР6  Брати Капранови Забудь – річка [Текст]: роман / Віталій і Дмитро Капранови. – К.: Нора-Друк, 2016. –  544 с. – (Читацький клуб) (аб)

84.4УКР6  Брати Капранови Щоденник моєї секретарки [Текст]: роман / Віталій і Дмитро Капранови. – К.: Гамазин; Зелений пес, 2016. –  400 с.  (аб)

84.4УКР6 Карп»юк В. Ще літо, але вже все зрозуміло [Текст]: проби / Василь Карп»юк. –Л.: Вид-во Старого Лева, 2016. – 160 с. (к/з)

84.4УКР6 Кешеля Дм. Родаки [Текст]: роман – колаж із стихій життя / Дмитро Кешеля.  –К.: ВЦ «Академія», 2016. – 384 с. (Серія «Ім»я»). (аб)

84.4УКР6 Киселюк Р. Звізди [Текст]: новели, гуцульські приповідки, примівки, прокльони / Роман Киселюк; худож Ярема Оленюк. – Брустурів: Дискурсус, 2017. – 144 с.:іл. (к/з)

84.4УКР6 Кокотюха А. Багряний рейд [Текст]: роман / Андрій Кокотюха; передм. І. Патриляка. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 288 с.- (Історія написана вогнем) (аб)

84.4УКР6 Кокотюха А. Вогняна зима [Текст]: роман / Андрій Кокотюха. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 352 с. (аб)

84.4УКР6 Кокотюха А. Повний місяць [Текст]: роман / Андрій Кокотюха. – Вид. 2-ге.  –К.: Нора-Друк, 2015. – 368 с. – (Морок) (аб)

84.4УКР6 Кокотюха А. Чорний ліс  [Текст]: роман / Андрій Кокотюха; передм. І. Патриляка. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с. (аб)

84.4УКР6 Коломійчук Б.В. Небо над Віднем [Текст]: роман, повість / Богдан Коломійчук.  –Х.:ЛА «Час читати», 2016. – 203 с. (аб)

84.4УКР6 Костенко Л.В. Річка Геракліта [Текст]: [поезії ] / Ліна Костенко; упоряд. та передм. Оксаин Пахловської; худож. С. Якутович. – Вид. 2-ге. – К.: Либідь, 2016.  -288 с.: іл., портр. (аб)

84.4УКР6 Кримський Виривки з мемуарів одного старого гріховоди [Текст]: вибране / Агатангел Кримський; упорядкув. і передм. Ю. Коваліва. – К.: ВЦ «Академія», 2016.  – 320 с. (аб)

84.4УКР6 Крушельницький А.В. Той третій [Текст]: вибране / Антін Крушельницький; упорядкув. і передм. Ю.Коваліва. – К.: ВЦ «Академія», 2016. – 320 с. ( In cruda(без прикрас). (аб)

84.4УКР6 Лис. В.С. Соло для Соломії [Текст]: роман / Володимир Лис; передм. Т. Прохаська. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. –368 с. (аб)

84.4УКР6 Лущик П.М. Ратники князя Лева [Текст]: роман / Петро Лущик. – К.: ДОВЖЕНКО БУКС,2016. – 250 с. (аб)

84.4УКР6 Любка А. Карбід [Текст]: роман / Андрій Любка.  – Чернівці: Книги –ХХІ; Meridian Czernowitz, 2016. – 288с. (аб)

84.4УКР6-РОС Макущенко М. И в печали, и в радости [Текст]: роман / Марина Макущенко.  – Х.: Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. –416 с. (аб)

84.4УКР6 Матвієнко В.П. Україно-мати, бережи синів [Текст]: [поезії] / Володимир Матвієнко. – К.: [б.в.], 2016. – 38 с.: іл. (аб)

84.4УКР6 Мельник Яр. Маша або Постфашизм [Текст]: роман / Ярослав Мельник. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2016.  – 288 с. (аб)

84.4УКР6 Михед О. Астра [Текст]: роман: [психотрилер] / Олександр Михед. –  Л.: вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 2012 с. (аб)

84.4УКР6 Підмогильний В.П. Місто; Невеличка драма [Текст]: роман / Валер»ян Підмогильний; упоряд. та післям. Ніни Бернадської. – К.: Знання, 2016. – 439 с. (аб)

84.4УКР6 Підмогильний В. Повість без назви…[Текст]: вибране / Валер’ян Підмогильний; упорядкув. і передм. Ю.Коваліва. –К.: ВЦ «Академія», 2016.  – 320 с. ( In cruda(без прикрас). (аб)

84.4УКР6 Пишнюк Т.В. Божа вивірка [Текст]: роман-молитва / Тетяна Пишнюк. – Чернівці: Букрек, 2016. – 232 с. (аб)

84.4УКР6 Положій Є.В. Іловайськ [Текст]: розповіді про справжніх  / Євген Положій. – Х.: Фоліо, 2016. – 378 с. (аб)

84.4УКР6 Портняк В. Охоронителі діви [Текст]: [новели, кіноповість, кіносценарій]/ Василь Портняк. – Брустурів: Дискурс, 2016. –  192 с. (аб)

84.4УКР6 Процайло А.Я.  Мер сидить на смерті [Текст] / Андрій Процайло. – Х.: Фоліо, 2016. – 266 с. (аб)

84.4УКР6 П’янкова Т. Королівна [Текст]: іроніч. повість / Тетяна П’янкова. – К.:Україн. пріоритет, 2016. – 192 с.

84.4УКР6 Самойленко В.М. Час розкиданого каміння [Текст]: роман / Володимир Самойленко. – К.: Ніка-Центр, 2015.  -168 с. (аб)

84.4УКР6 Таран Л. Остання жінка, останній чоловік [Текст]: оповідання /  Людмила Таран. –Л.: вид-во Старого Лева, 2016. – 272 с. (аб)

84.4УКР6 Трофимович В.М. Любов на лінії вогню [Текст]: оповідання / Васіліса Трофимович. – Х.: Фоліо, 2016. – 153с.: фото. (аб)

84.4УКР6 Чемерис В.Л. Марина-цариця московська [Текст]: істор. роман / Валентин Чемерис. – К.: ДОВЖЕНКО БУКС. 2016. –  699 с. (аб)

84.4УКР6 Чемерис В.Л. Сини змієногої богині [Текст]: роман-есей / Валентин Чемерис. – Х.: Фоліо, 2016. – 666 с.  – (Історія України в романах). (аб)

84.4УКР6  Чупа О.А. Акваріум [Текст]: роман – антиутопія / Олексій Чупа; передм. Р. А. Семкова Х.: Віват, 2015. – 144 с. – (Вітраж) (аб)

84.4УКР6 Яріш Я.І. Сповідь з того світу [Текст]: іст.трилер / Ярослав Яріш. – Х.: Бібколектор, 2016. – 283 с. (аб)

84.4УКР6 Яріш Судний день [Текст]: роман / Ярослав Яріш. – Х.: Факт, 2016. – 300с. (аб)

84.4УКР6 Яцканин І.Ю. Мед і сіль [Текст]: проза / Іван Яцканин. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2016. -192 с. (аб)

84.4 ВЕЛ Бовен Дж Вуличний кіт та ім»я Боб [Текст]:повість / Джеймс Бовен; пер з англ. В. Панченко. – К.: РІДНА МОВА, 2016. – 208 с. (аб)

84.4 ВЕЛ. Честертон Г.К. Смиренність отця Брауна [Текст]: [збірка оповід.] / Гілберт Кіт Честертон; пер з анг. А. Пехника, Олега Шалати.  –К.: Знання, 2015. – 271 с. (аб)

84.4 ЛИТ Цайтлер В. Забуті гріхи [Текст]: істор. роман / Валентина Цайтлер; пер з литов. Володислава Журби. – К.: Балтія-Друк, 2014. – 216 с. (аб)

84.4 ПОЛ.Вишневський Я.Л.  С@мотність у Мережі [Текст]: роман  /Януш Леон Вишневський; пер з пол. Ольга Кравець.  –К.: РІДНА МОВА, 2015 – 425 с. (аб)

84.4ПОЛ Доленга-Мостович Т. Знахарь 2. Профессор Вильчур [Текст]: роман / Тадеуш Доленга-Мостович; пер. с. польск. М. Каменюка; худож. А. Семякин. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2015. – 416 с.: ил. (аб)

84.4 ПОЛ Зануссі К. Стратегії життя, або як їсти тістечко і далі його мати [Текст] / Кшиштоф Занусссі; пер з пол. Л. В. Хворост.–К.: ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. – 356 с.:іл. (аб).

84.4ПОЛ Доленга-Мостович Т. Знахарь [Текст]: роман / Тадеуш Доленга-Мостович; пер. с. польск. Д. Коган; предисл. Т. Куксовой; худож. А. Семякин. – Х.: Кн. Клуб «Клуб Семейного Досуга»; Белгород: кн. клуб «Клуб семейного досуга», 2014. – 416 с.: ил. (аб)

84.4ФРА Мартен-Люган А. Щасливі люди читають книжку і п’ють каву [Текст]: роман / Аньєс Мартен-Люган; пер з фр. Л. Кононовича.  –Л.: Вид-во Старого Лева, 2016. – 160с. (аб)

84.7  АРГ Борхес Х.Л. Алеф [Текст]: оповід. / Хорхе Луїс Борхер; пер. з ісп. В. Шовкуна; прим. С. Борщевського. – К.: Видав. Група КМ-БУКС, 2016. – 192 с. (аб)

84.7  АРГ Вигадані історії [Текст]: оповід. / Хорхес Луїс Борхерс; пер. з ісп. В. Шовкуна; прим. С. Борщевського. – К.: Видав. Група КМ-БУКС, 2016. – 192 с. (аб)

84.7КАН Монтмогері Л-М. Енн із Ейвонлі [Текст]: роман /Люсі –Мод Монтгомері; пер з агл. Анни Вовченко.  –Л.: Урбіно, 2016.  – 272 с. (аб)

84.7КАН Монтмогері Л-М. Енн із Зелених Дахів  [Текст]: роман /Люсі –Мод Монтгомері; пер. з агл. Анни Вовченко.  –Л.: Урбіно, 2016.  –320 с. (аб)

84.7КАН Монтмогері Л-М. Енн із острова Принца Едварда [Текст]: роман /Люсі –Мод Монтгомері; пер з агл. Анни Вовченко.  –Л.: Урбіно, 2016.  – 272 с. (аб)

84.7КАН Монтмогері Л-М. Енн із Шелестких Тополь [Текст]: роман /Люсі –Мод Монтгомері; пер з агл. Анни Вовченко.  –Л.: Урбіно, 2016.  – 288 с. (аб)

84.7 КОЛ Гарсіа Маркес Г. Кохання під час холери [Текст]: роман / Габріель Гарсіа Маркес; пер з ісп. В.Й. Шовкуна.  –Х.: Фоліо, 2016. – 476 с. (аб)

84.7 СПО Крейн Ст. Червоний знак звитяги [Текст]: роман / Стівен Крейн; пер. з англ. Олени Ломакіної. – К.: Знання, 2016. – 159 с. (аб)

84.7 По Е.А. Чорний кіт та інші історії [Текст]: [збірка оповідань] / Едгард Аллан По; пер з англ. Галини Пехник. – К.: Знання, 2015. – 190 с. (аб)

84.7 СПО Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі [Текст]: роман / Френсіс Скотт Кей Фіцджеральд; пер з англ. Андрія Пехцика.  –К.: Знання, 2014. – 198 с. (аб)

84.7 ЧИЛ Альєнде І. Оповідки Єви Луни [Текст]: оповід. /  Ісабель Альєнде; пер з ісп. Сергія Борщевського. – Л.: вид-во Анетти Антоненко, 2016. – 256 с. (аб)

 

 

 

 

-->