Іван Янко

 Солеварні міста гуцульсько-покутської межі [Текст]: [іст.-краєзн.вид.] /  Іван Янко. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2011. – 288 с.: іл., карт.

Іван Янко — перший, хто вирішив дослідити історію, економічні і культурні особливості Гуцульщини і Покуття крізь призму значи­мості солевиробництва. Мету свого дослідження він поставив на по­чатку книги, а саме: розкрити причини появи більшості поселень в цьому регіоні та виникнення тут міст, охарактеризувати технічні та технологічні особливості солеварних комплексів та визначити осно­вні закономірності розвитку інфраструктури солевиробних містечок, їхню топоніміку, геральдику тощо.

Sharing

Коментарі та повідомлення в даний час відключені.

Коментування вимкнуто.