Нові надходження

Бюлетень нових книг за І квартал 2019 року

Суспільно-політична (0; 1; 2; 3; 9).

001.32(477) Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали [Текст]/ авт.-упоряд.: А.А. Свобода, Г.І. Солоіденок, Т.Л. Кулаковська; відп. ред. О.С. Онищенко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернацького. – К.: [б.в.], 2013. – 142 с. (ч/з)

025:004(477) Лабузін І. Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення та управління життєвим циклом колекцій [Текст]: могогр./ Іван Лобузін; відп.ред. В.А. Широков; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернацького. – К.: [б.в.],2016. – 216с. (ч/з)

030(477) Онацький Є.Д. Українська мала енциклопедія [Текст]: у 4т. – Вид. 2-ге, уточ. – К.:Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2016. – т.2. – Ї-На / Євген Онацький; упоряд., наук ред.передм. С.І. Білокінь. – 2018. – 576 с. (ч/з)

165.744-6 Сенека Л.А. Моральні листи до Луція [Текст]: [філософ.-етич.погляди]/ Луцій Анней Сенека; пер. з латини Андрій Содомора. – Л.Апріорі, 2017. – 552 с. (ч/з)

2-282.5 Григорчук І. Божа наука любові [Текст]: молитвеник / Іван Григорочук. – Коломия: Вік, 2018. – 32 с.:іл. (ч/з)

2-282.5 Григорчук І. під Твою милість [Текст]: молитвеник / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2018. – 32 с.:іл .(к/з)

2-3(477) Звичайні незвичайні священики [Текст] / упоряд. Василь Карп»юк-Брустурів: Дискурсус, 2017. – 128с.(к/з)

2-3(477) Шептицький А. Перше слово Пастиря [Текст] / Андрей Шептицький. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. – 176с.: портр.,іл.(к/з)

271.4-287 Вінеллі Г. Всю надію покласти на Нього. Історія Набоженства до Найсвятішого Серця Господа Ісуса [Текст] / Гвідо Вінеллі; упоряди.І. Пелехатий пер. з польск. Р. Кудла, О. Пелехата.  –Х. – Івано-Франківськ: Фундація «Свята Унія» ім. Блаж. Свят. Гр. Хомишина; видавець Ол. Савчук, 2018. – 120 с. (ч/з)

316.4.063.3(477) Формування стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово оку панових територій у загальноукраїнський контекст [Текст] : [монгол.]  / В. Горовий (кер. проекту, О. Онищенко, Ю. Половинчак та ін. – К: [б.в.], 2017. – 212 с. (ч/з)  

323(4/9(092) О. Сич. В уряді камікадзе [Текст]: [есеї] / Олександр Сич. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 272 с.(к/з)

3278[470+571): (477) Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи [Текст]/ Євген Магда. – К.: КАЛАМАР,        2017. – 268 С(ч/з)

334.7 Криворучко С.В. Успіх і в бізнесі. Від нуля до мільйонів [Текст]: [моногр.]/ Сергій Криворучко. –  К.: ЛАТ 8 К, 2018. – 464с.: іл. (ч/з)

908(477) Третяк А. Мандрівки Івано-Франківськом [Образотворчий матеріал]/ Анастасія Третяк. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2011. – 72с: фотоіл.(к/з)

94(367) Щек – Кию «Ян – Тарасу» (Монускрипт Войнича) [Текст]: [переклад рукопису]/за ред.. Я. Довгана; пер. О.Мокровальсового. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. – 648 с:іл. (ч/з)

94(477.86)(08) Галицькі фрески та мозаїки [Текст]: [моногр.]/ І. М. Коваль, М.І. Коваль, А.І. Петраш, Т.М. Зіньковський. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 320с: фотоіл .(к/з)

94(477.86)(08) Галич [Текст]: зб.наукових праць / за ред.. М. Волощука. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. – Серія 2. Вип.3. Корнієнко В.В. Епіграфіка сакральних пам’яток (ХІІ-ХІХ ст.): [моногр.]. – 528 с .(к/з)

94(477.87) ”1917/1920” Гаврош О.Д. Останній опришок Микола Шугай [Текст]: [докум.розповіді] / Олександр Гаврош. – Тернопіль: Навч.книга-Богдан, 2018. – 160 с.:іл. (ч/з)

94(477) 1918” Левицький К. Великий зрив [Текст]: до історії Української державності від березня до листопада 1918 року на підставі спогадів і докум./ Кость Левицький; упоряд. серії І. Монолатій; пер. з польськ. Т. Прохаська. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2018. – 128 с. (ч/з)

94(477) 1919”Монолатій І. Перша республіка [Текст]: Коломия в часи ЗУНР / Іван Монотолій. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 96 с.(к/з)

94(477) ”1939/1945”Луців Є. Чорти ми лісові…[Текст]/Євген Луців. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ,2016. – 188с.(аб)

94(477) ”1939/1945” Нереабілітована пам’ять [Текст]: Ч.1. /  відпов.ред. Сергій Адамович. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 208с.

94(477) ”1939/1945”Україна. Голодомор 1946-1947 років: непокараний злочин, забуте добро [Текст]/авт.. упоряди. Андрій Бондарчук. – К.: Орієнтир; Видавець ФОП Мельник М.Ю., 2017. – 608с. (ч/з)

94(477) 2014/2017” Лазарович М. Російсько-українська війна (2014-2017роки) [Текст]: корот. нарис/ Микола Лазорович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 240 с. (ч/з)                                                     

 Мистецтво

7.071.1(477) Гаврош О.Д. Таємниця Ерделі [Текст]: [життєпис, творчість художника, письменника] Олександр Гарвш.  – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 256с. (ч/з)

Художня література

82-84 Григорчук І. Добром за добро [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2017. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. Думки без меж [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2016. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. Жити для людей [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2015. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. Мудрість життя! [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2015. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. На берегах думок [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2018. – 288с.: іл.(к/з)

82-84 Григорчук І. Пізнай себе [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2016. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. Робімо життя кращим [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2015. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. Серце до серця [Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2016. – 96с.(к/з)

82-84 Григорчук І. Сила бажання[Текст]: афоризми / Іван Григорчук. – Коломия: Вік, 2017. – 96с.(к/з)

82-92 Брати Капранови Майдан. Таємні файли [Текст]: [журнал. розслідув.] / Брати Капранови.  –К.: Нора Друк, 2017. – 320с.(Аб)

82-94 Василь Герасим»юк [Текст] / упорядкув. Т. Прохаська.  – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 48 с. – (Інший формат. Вид.№7) (к/з)

82-94 Ярослав Грицак [Текст] / упорядкув. Т. Прохаська. – Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2003. – 58с. –  (Інший формат. Вид.№6) (к/з)

82-94 Прохаськи Ю. та Т. Відстані та вібрації [Текст]/ Юрко та Тарас Прохаськи.  – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2012. – 64 с.(аб)

82-94 Петросаняк Г. Політ на повітряній кулі [Текст]: вірші, есеї, статті / Галина Петросаняк. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015. – 120с.(к/з)

82-94 Переселенці. Люди, які не загубили себе[Текст]: [історії людей] / авт.. ідеї та назви Микола Шмадюк; упоряд. Світлана Ославська. –   Брустури: Дискурсус, 2016. – 176 с.: іл., фото.(аб)

82-94 Радість контакту. Розмови з Тарасом Прохаськом . –   Брустури: Дискурсус, 2015. – 208 с.(к/з)

82-94 Трохим С. 1986 [Текст]: чорнобильські хроніки: людський фактор, замовчування правди , зона відчуження, параліч майбутнього, мутація/ Сергій Трохим. –   Брустури: Дискурсус, 2016. – 224 с.(аб)

Українська література

821.161.2’02 (081.2) Сковорода Гр. Сковорода. Найкраще [Текст]: [трактати, діалоги, притчі, байки] / Григорій Соворода; пер. М. Кашуби, Г. Сварник, Н, Федорака; передм. Р. Чопика, А. Любки; іл. Д. Мовчана. – Л.: Terrа Incognita. 2018. – 320 с.: іл(ч/з)

821.161.2’06 Андрухович Ю. Тут похований Фантамас [Текст]: вибр. ТСН-ки 2010-2014 рр./ Юрій Андрухович; худож Т. Бріль. –   Брустури: Дискурсус,2015. – 240с.:іл.(аб)

821.161.2’06-01Неборак В. Неборак-2 [Текст]: [вірші]/ В. Неборак. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 96 с.+аудіодиск (к/з)

821.161.2’06-312.9 Андруш Д. Синглет Хігса [Текст]: [повість – мозаїка] / Даніела Андруш. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2016. – 128 с.(аб)

821.161.2’06 -312.9 Веснич Ї. Душа [Текст]: роман /Ї Веснич. – К.: Дуліби, 2006. – 132с.(аб)

821.161.2’06 -31 Волков О. Шпиталь [Текст]: роман / Олексій Волков. – К.: Нора-Друк, 2018. – 400 с.(аб)

821.161.2’06-4 (092) Горак Р. Журавлі відлетілі…[Текст]: есеї про Квітку Цісик та її рід / Роман Горак. – Л.: Апріорі, 2018. – 400с+іл.(аб)

821.161.2’06-31 Гримич М. Вуле ву чайок мсьє? [Текст]: повість / Марина Гричук. –К.: Дуліби, 2013. – 84с.(аб)

821.161.2’06-31 Єшкілєв В. Гойдалка [Текст]: роман / Володимир Єшкілєв [3-тя книга з циклу «Фаренго»] . – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 432 с.(к/з)

821.161.2’06-93 Гримич М. Летючий сміттєвоз [Текст]: роман, для teen-ів, їхнях батьків та вчителів / Марина Гричук. –К.: Дуліби, 2016. – 80с.(аб)

821.161.2’06-312.5 Гримич М. Магдалинки [Текст]: роман / Марина Гричук. – Вид. 2-ге виправл. допов. – К.: Дуліби, 2016. – 240с.(Серія ЧЕ)(аб)

821.161.2’06-312.5 Гримич М. Мак червоний в росі… [Текст]: роман / Марина Гричук. – Вид. 2-ге переобл. – К.: Дуліби, 2016. – 192с.(аб)

821.161.2’06-93 Гримич М. Острів Білої Сови [Текст]: роман / Марина Гричук. – К.: Дуліби, 2010. – 2160с.(Склянка крові з льодом)(аб)

821.161.2’06-31 Гримич М. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво [Текст]: роман / Марина Гричук. К.: Нора Друк, 2017. – 256с.(Читацький клуб)(аб)

821.161.2’06-31 Гримич М. Second Life(lheut ;bnnz) [Текст]: роман / Марина Гричук.  – К.: Дуліби, 2010. – 162с.(Серія De vu)(аб)

821.161.2’06-31 Гримич М. Фріда [Текст]: роман / Марина Гричук.  – К.: Дуліби, 2012. – 188с. (аб)

821.161.2’06-31 Деркачова ОДім Терези [Текст]: роман/ Ольга Дикачова. – Брустурів: Дискурс, 2018. – 192 с.(аб)

821.161.2’06-31 Дочинець М.І. Вічник [Текст]: Сповідь на перевалі духу: [роман] / Мирослав Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2017. – 280с(аб)

821.161.2’06-312.2 Дочинець М.І. Дорога в небо – до людей [Текст]: історії чоловіків, які витримали: публіц. вид. / Мирослав Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2017. – 276с. –(Яблуко Слова Т.6).(аб)

821.161.2’06-312.2 Дочинець М.І. Книга надиху. Уроки світу, Неба і людей [Текст] / Мирослав Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2018. – 248с. (аб)

821.161.2’06-32 Дочинець М.І. Хліб і шоколад. Новели тонкого литва і холодної чеканки [Текст]/ Мирослав Дочинець. – Мукачево: Карпатська вежа, 2018. – 263с(аб)

821.161.2’06-312.4 Жердій Є.В. Тінь [Текст]: детектив. Роман / Євген Жердій. – К.: Дуліби,2013. – 368 с. – (Склянка крові з льодом)(аб)

821.161.2’06-31Жукова В. Свідок [Текст]: роман / Варвара Жукова. – К.: Дуліби; ВД «Вета-Прес», 2007. – 154с. .(Серія De vu)(аб)

821.161.2’06-31Захарченко О. Третя кабінка-Лос-Анджелес [Текст]: роман / Олена Захарченко. – К.: Нора-Друк, 2018. – 240с.(аб)

821.161.2’06-31Івченко Я. М@йли до Бога [Текст]: роман / Ярослав Івченко. – К.: Дуліби; ВД «Вета-Прес», 2017. – 118 с. – (Книжечка для дамської сумочки)(аб)

821.161.2’06-31Інтонації [Текст]: оповідання / Юлія Судус, Олеся Дибовська, Софія Софія Сіренок. – Брустурів: Дискурс, 2018. – 92 с.(аб)

821.161.2’06-312.4 Кокотюха А. Легенда про Безголового [Текст]: детектив. Роман / Андрій Кокотюха. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2018. – 256 с.(аб)

821.161.2’06-31Кокотюха А. Називай мене Мері… [Текст]: роман / Андрій Кокотюха. – К.: Нора-Друк, 2018. – 352с.(аб)

821.161.2’06-1 Корж О. Криптолюбов [Текст]: поезія / Олександр Корж. – Брустурів: Дискурс, 2018.  -136 с.(аб)

821.161.2’06-31Левченко О. Диявол Добра [Текст]: роман / Олександр Левченко. – К.: Дуліби, 2008. – 216с. (Книжечка для дамської сумочки)(аб)

821.161.2’06-32Любка А. Кілер+[Текст]: [збірка оповідань]/ Андрій Любка. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2018. – 176.(аб)

821.161.2’06-32 Мост С. Боковий Дрейф [Текст]: сборник новел / Сандра Мост. – К.: Дуліби, 2013. – 176 с(аб)

821.161.2’06-312.5 Осипчук Н. Білий Карлик, Чорний Карлик [Текст]: роман / Наталія Осипчук. – К.: Дуліби, 2006. – 84 с. (Книжечка для дамської сумочки)(аб)

821.161.2’06-31Процюк С. Бийоя головою до стіни [Текст]: повість / Степан Процюк. – Брустурів: Дискурс, 2018. – 128 с.(аб)

821.161.2’06-31 Процюк С.Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан [Текст] / Степан Процюк; післям. Б. Пастух. – Брустурів: Дискурс, 2015. – 240с(аб)

821.161.2’06-31 Рис.Г. Амстердам – Київ. І трохи святого Миколая [Текст]: роман / Галина Рис. – Брустурів: Дискурс, 2017. – 192с.(аб)

821.161.2’06-31Роздобудько І. Прилетіла ластівочка [Текст]: роман / Ірен Роздобудько. – К.: Нора-Друк, 2018. – 304 с.(аб)

821.161.2-9”19” Синюк С. Улас Самчук: ескізи до творчого портрета [Текст]/ Сергій Синюк.  – Тернопіль: Навч.книга «Богдан», 2018. – 296с. (ч/з)

821.161.2’06-31 Сурженко М. АТО. Історія із Сходу на Захід [Текст]: [Топовід]/Маргарита Сурженко. – Брустурів: Дискурс, 2014. – 84с.(аб)

821.161.2’06-32 Ткач В. Стан шпагату [Текст]: оповідання, вірші / Володимир Ткач. – Брустурів: Дискурс, 2018. – 88 с.(аб)

821.161.2’06(081.2) Тютюнник Гр.М. Три зозулі з поклоном [Текст]: вибр.твори / Григорій Тютюнник. – К.: Знання, 2018. – 206с.(аб)

821.161.2’06-311.6 Шутко Ол.Є. Хатідже Турхан [Текст]: істор.роман / Олександра Шутко. – Тернопіль: Навч.книга – Богдан, 2018. – Кн.2-га: Султана українка на османському престолі. – 400с.(аб)

Зарубіжна література

821.111Бронте Е. Буремний перевал [Текст]: [роман] / Емілі Бронте; пер. з англ.. Елли Євтушенко. – К.Знання, 2018. – 414с.(аб)

821.111-31 Вулор В. До маяка [Текст]: [роман]/ Вірджинія Вулор; пер з англ.. Юлії Герус. –  К.: Знання, 2017. – 239с.(аб)

821.111-31 Остін Дж. Гордість та упередження [Текст]: роман / Джейн Остін; пер з англ.  Ганни Лелів. – К.: Знання, 2018. – 335 с.(аб)

821.111 Остін Дж. Чуття і чуттєвість [Текст] / Джейн Остін; пер з англ.. Галини Пехник. – К.: Знання, 2018. – 431 с.(аб)

821.111(081.2)-93 Веллс Г. Дж. Чарівна крамниця [Текст]: вибр. оповідання / Герберт Веллс; пер з англ.. Олекси Логвиненко. – К.: Знання, 2018. – 239 с.(аб)

821.111-312.4 Чейс Дж.Г. Весь світ у кишені [Текст]: [роман-детектив] / Джеймс Гедлі Чейз; пер з англ. А. Пітика, К. Грицайчук. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 248 с.(аб)

821.111-312.4 Чейс Дж.Г. Дванадцять китайців [Текст]: детектив / Джеймс Гедлі Чейз; пер з англ. Ірини Бондаренко. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2017. – 208 с.(аб)

821.111-312.4 Чейс Дж.Г. Покладіть її серед лілій [Текст]: детектив / Джеймс Гедлі Чейз; пер з англ. Ірини Бондаренко. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2017. – 272 с.(аб)

821.111-312.4 Чейс Дж.Г. Реквієм блондинкам [Текст]: детектив / Джеймс Гедлі Чейз; пер з англ. Ірини Бондаренко. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2017. – 280 с.(аб)

821.111-312.4 Чейс Дж.Г. Я сам поховаю своїх мертвих [Текст]: детектив / Джеймс Гедлі Чейз; пер з англ. О. Домарецького. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2018. – 256с.(аб)

821.112.28 Шолом Алехем Тев»є – молочар [Текст]: [повість] / Шолом-Алейхем прек.з їдишу та післям. Олександри Уралової. – К.: Знання, 2017. – 198с.(аб)

821.11162.1Посвятовська Г. Знайомий з Котора [Текст]: [оповідання, есей]/ Галина Посвятовська; пер з пол. Володимира Гарматюка. – Тернопіль: Лілея, 2015. – 44 с.(аб)

821.133.1-31Сенд Ж. Чортова калюжа [Текст]: повість: для ст. шкіл.віку / Жорж Санд; пер Маркіяна Якубяка. – Л.: Апріорі, 2018. – 128 с.(аб)

821.111(73)-31 Ірвінг В. Легенда про Сонну Балку та інші історії [Текст]: [новели] / Вашингтон Ірвінг; пер.з англ. Євгена Тарнавського. – К.: Знання, 2017. – 191 с.(аб)

821.111-(73) О’ Генрі Дари Волхвів. Останній листок [Текст]: вибране / О’ Генрі (Вільям Сідні Портер); пер з англ.. Олександра Гончара. – К.: Знання, 2017. – 190с.(аб)

821.111(73)  По.Е.А. Вбивство на вулиці Морг та інші історії  [Текст]: [новели]/ Едгар Аллан По; пер з англ. Андрія Пехника. – К.: Знання, 2017. – 206 с.(аб)

-->