Нові надходження

 Бюлетень нових книг за І квартал 2018 року

Суспільно-політична (0; 1; 2; 3; 9)

030(477) Велика українська енциклопедія [Текст] / упорядник д. і. н., проф. А. М. Киридон. – К.: Держ. наук. установа «Енцикл. вид-во», 2016. – Т.1: А-Акц. – 592 с.: іл. (ч/з)

030(477) Енциклопедія Сучасної України [Текст]. – К.: Ін-т енцикл. дослідж. НАК України, 2001. –Т. 12: Лт – Малицький. – 2017. – 712 с.: іл. (ч/з)

070.1:351.751](477)(012) Довіряй, але перевіряй. Медіаграмотність в українському суспільстві [Текст] / упорядкув. А.Денисенко. – К.: Рictoric, 2017. – 136 с.: іл. (ч/з)

087.5;908(477.82) Волинь [Текст]: енциклопедія, казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Ю. Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра) (ч/з)

087.5908(477.83/86 Галичина [Текст]: енцикл., казка, гра: для серед. шкіл. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра) (ч/з)

0875:908(477.62) Донбас [Текст]: енцикл., казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016.–64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра)( ч/з)

087.5:908(477.75) Крим [Текст] : енциклопедія, казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра)( ч/з)

087.5:908(477.41/48) Полісся [Текст]: енциклопедія, казка, гра: для серед. шк. віку / уклад. Юлія Бєсєдіна. – К.: Гамазин, 2016. – 64 с.: іл. – (Енциклопедія – Казка – Гра)( ч/з)

087.5: [746.4:688.71] Вірченко О. Їжачок про чарівний гачок. Іграшки [Текст] : образотвор. вид. для дозвілля: для мол. шк. віку / Ольга Вірченко. – К.: ТОВ «Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.: іл. (ч/з)

133.522.1 Стринаглюк  Л. Знаки часу. Розпізнавання [Текст] : наук.-попул. вид. / Любомир Стринаглюк. – Вид. 7-е, доповн.і перероб. – Брусторів: Дискурсус, 2017. – 144 с.: іл.  (ч/з)

172.15 Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення [Текст]: матер. УІІ всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА, Івано-Франківськ, 19-20 трав.2017 р. / наук. ред. О. М. Сич. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 332 с. (к/з)

27 Плавлюк Н.И. Возрождение первичного християнства [Текст]: две книги – в одной / Николай Плавюк. – Вижница: Черемош, 2017. – 298 с. ( ч/з)

27-132 Ісус: астрономія, календар і хронологія [Текст]: [життя Ісуса Христа] / уклад. Петро Бартосевич. – Івано-Франківськ: [б. в.], 2017. – 26 с.: іл. ( ч/з)

271.2-27(09)(477) Великий Скит у Карпатах [Текст]: у 3-х т. / автор ідеї та гол.ред. М. В. Кугутяк. – Івано-Франківськ: Монускрипт-Львів, 2015 –

     Т.3. Великий Скит у Марковій  пустині:  український духовний і культурно-історичний феномен. – 2017. – 576 с.: іл. ( к/з)

342.722(477):004.7 Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні [Текст]: [моногр.] / В. Попик (кер. проекту), О. Онищенко, В. Горовий та ін.; НАА України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.: [б.в.], 2016. – 220 с. (ч/з)

94(477):474:438’’09/19’’ Корона, або Спадщина Королівства Руського [Текст]: / за заг. ред. Лариси Івшиної. – Вид.1-ше. – К.: Газета «День»: ТОВ «Україн. прес.-група», 2017. – 696 с. – (Б-ка газети «День» Україна Incoqnito). (ч/з)

94(477)(058) Парипа О. Великі українці без масок [Текст]: оповідки про життя, пригоди, вдачу славет., видат., знамен., визнач. і просто відомих людей Землі Україн. і поза нею / Оксана Парипа, Петро Парипа. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. –             888 с.       ( ч/з)

94(477)(08) Галич [Текст]: зб. наук. праць. Вип. 2 / за ред. М. Волощука. –                    Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 288 с.: іл. ( к/з)

94(477)’’1648/179’’ Кралюк П.М. Богдан Хмельницький: легенда і людина [Текст]: / Петро Кралюк; худож. – оформ. О. А. Гугалова. – Х.: Фоліо, 2017. – 282 с.: іл. (ч/з)

94(477)’’1648/179’’ Чухліб Т.В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (ХУІ – ХУІІІ ст.) [Текст]:  / Тарас Чухліб. – Вид. 2-е. – К.: Видавець Олег Філюк, 2017. – 177 с.: кольор. іл. (к/з)

94(477)’’179/1917’’ Райківський І. Яр. Ідея української соборності в підавстрійській Галичині ХІХ – початок ХХ століття) [Текст]: [моногр.] / Ігор Райківський. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 392 с.: іл. (ч/з)

94(477)’’1921/1991’’ Харитон В. Дорогою до храму [Текст]: з історії релігійного життя Чернієва: літер. ескізи / Василь Харитон. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 44 с.: іл. (к/з)

94(477)’’1939/1945’’ Жертви сталінського терору на Прикарпатті (1939-1941 рр.) [Текст]: у 2 т. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2016

        Т.2.: Івано-Франківська область. – 2017. – 312 с.+16 с.: іл. – (Книга скорботи, пам‘яті і шани України).( к/з ч/з)

94(477)’’1939/1945’’ Перцович В. Сльози горя не падають на землю [Текст]: [спогади про історію міста Тисмениці] / Володимир Перцович. – Івано-Франківськ: Б-чка газети «Вперед», 2008. – 144 с. : фотоіл. (к/з)

94(477)’’1991/… Знедолені? Нездоланні! [Текст]: історії переселенців. Кн. 2. / ідея проекту С. Єременко; ред. – упоряд. І. Черниченко. – К.: Ін-т демократії ім. П. Орлика, 2017. – 168 с.: іл. (ч/з)

94(47+57):322(47) Саттер Д.  Доба безумства. Занепад і кінець Радянського Союзу [Текст] / Девід Саттер; пер. з англ. Наталії Комарової. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2017. – 528 с. (ч/з)

94(437)+94(477)(09) Левкун Я.І. Іван Борковський – славетне ім‘я в історії Чехії та України [Текст]: [про видат. чеського археолога, українця за проходженням] / Ярослав Левкун. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2016. – 200 с.+кольор.вкл.+чорно-біла вкл. (к/з)

Історія

94(477)”1921/1919” Луців Є. Святі і страшні. Партизанська тактика боротьби Українського вільного козацтва [Текст]: літер.-худож вид. / Євген Луців. – Надвірна: ТОВ «Надвірнянська друкарня», 2017. – 152 с.: іл.(к/з, ч/з)

Техніка

622.692.4:504 Екологічна безпека нафтових об‘єктів [Текст]: моногр. / Р. М. Говдяк, Я. М. Семчук, Л. Б. Чабанович, Б.І. Шелковський, Г. М. Кривенко. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 554 с. (ч/з)

Мистецтво

7.036(083.824)(477) Наш час – наш простір [Образотворчий матеріал]: катал. виставки творів україн. худож.у Нац. музеї Тараса Шевченка / упоряд. серії «Наш час – наш простір» — Микола Маричевський; куратор проекту Максим Мельник. – К.: ТОВ «Софія – А», 2008. – 136 с.: ілюстр. (ч/з)

73/76(477) Образотворче мистецтво [Текст]: вид. націонал. спілки худож. України. – К.: Вид. фірма «Софія-А», 2006. – 112 с.: іл. (ч/з)

730/75(477.86) Басюк А. Скульптура та живопис [Образотворчий матеріал] Август Басюк; перед. сл. Мирослава Аронця; світлини автора і Тараса Яковини. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2016. – 88 с.: ілюстр.- Укр. і англ. ( к/з)

746.3(477.86) Свйонтек І. Гуцульські вишивки Карпат [Образотворчий матеріал]:  мистецтво геометр. орнаменту і колориту / авт.- упоряд. Ірина Свйонтек. – Л.: Апріорі, 2016. –

            4 мистецький  альбом: (навчал. посіб.). Астральний (зоряний) орнамент. – 264 с.: іл.; табл.; фото. (к/з)

75(477)(051) Художники України [Образотворчий матеріал] / Сергій Шаповалов. – К.: ТОВ «Софія-А», 2008. -32 с.: ілюстр. (ч/з)

Бюлетень нових книг за ІV квартал 2017 року

Природничі науки

26.89(4УКР)я6 Запрошує Прикарпаття [Текст]: ілюстр. Вид. / авт. ідеї та тексту Тарас Маланюк; кер. проекту Петро Мелень; пер. англ. Тетяни Бенько. – Л.: Манускрипт – Львів, 2016. -128 с.: іл.: світлини (к/з)

Історія. Історичні науки.

7.036(083.824)(477) Наш час – наш простір [Образотворчий матеріал]: катал. виставки творів україн. худож.у Нац. музеї Тараса Шевченка / упоряд. серії «Наш час – наш простір» — Микола Маричевський; куратор проекту Максим Мельник. – К.: ТОВ «Софія – А», 2008. – 136 с.: ілюстр. (ч/з)

73/76(477) Образотворче мистецтво [Текст]: вид. націонал. спілки худож. України. – К.: Вид. фірма «Софія-А», 2006. – 112 с.: іл. (ч/з)

730/75(477.86) Басюк А. Скульптура та живопис [Образотворчий матеріал] Август Басюк; перед. сл. Мирослава Аронця; світлини автора і Тараса Яковини. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2016. – 88 с.: ілюстр.- Укр. і англ. ( к/з)

746.3(477.86) Свйонтек І. Гуцульські вишивки Карпат [Образотворчий матеріал]:  мистецтво геометр. орнаменту і колориту / авт.- упоряд. Ірина Свйонтек. – Л.: Апріорі, 2016. –

            4 мистецький  альбом: (навчал. посіб.). Астральний (зоряний) орнамент. – 264 с.: іл.; табл.; фото. (к/з)

75(477)(051) Художники України [Образотворчий матеріал] / Сергій Шаповалов. – К.: ТОВ «Софія-А», 2008. -32 с.: ілюстр. (ч/з)

Політика. Політичні науки.

66. Ліфтон Р.Дж. Технологія «промивки мізків»: психологія тоталітаризму [Текст] / Роберт Джей Ліфтон; пер, з англ.. Х.: Віват, 2016. – 416 с. (ч/з)
66. Херпен М.В. Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого [Текст] / Марсель Х. Ван Херпен; пер. з англ.. – Х.: Віват, 2016. – 304 с. – (Світ. Бестселер)(ч/з)
63.3(4УКР) Березовець Т. Анексія: Острів Крим. Хроніки «гібридної війни» [Текст] / Тарас Березовець. – Вид. 2-ге. – К.: Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 408 с.: фотоіл. – (Голов. дослідж. захоплення півострова) (ч/з)
Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави [Текст] Данило Яневський. –Х.Фоліо, 2016. – 252 с. (ч/)
76.12(4УКР) Баран Є. Шоколадна Україна [Текст]: вибр. есеїстка 2013-2015 років / Євген Баран. – Брустури: Дискурс, 2016. – 88 с. – Слапчук В. Чистий четвер [Текст]: есеї / Василь Слапчук. – Брустури: Дискурс, 2016. – 96 с. (ч/з)
66.5(4УКР) Полк «Азов» Широкінська операція: Спогади учасників наступу [Текст] / Пол «Азов», колектив авторів; упоряд. Маріанна Хомерікі. – К. – Маріуполь – Мена: Домінант, 2016. – 72 с.:іл. – (Азовські спогади) (ч/з)
76.12 (4УКР) Брати Капранови Майдан. таємні файли [Текст]: [журналіст. розслідування] / Брати Капранови. – К.: Нора-Друк, 2017. – 320 с. (аб)

Мистецтво

81.2УКР-4 Береза Т. Гарна мова – одним словом: словник вишу кованої української мови [Текст] / Т. Береза. –Л.: Агріорі, 2015. – 420 с. (ч/з)
81.2УКР-4я2 Розмовляй українською правильно [Текст]: [довід. вид] Любов Савченко. –Х.: Орбіта, 2016. – 191 с. (ч/з)
83.34УКРя2 Франківська енциклопедія [Текст]: у 7 т.. – Л.: Світ, 2016 – Т. 1: А-Ж / редкол.: М. Жулинський, Є. Нахлік, А. Швець та ін.; передм. М. Жулинський, Є. Нахлік. – 680 с.: іл. – (Іван Франко і нова україн. літер. Попередники та сучасн.) (ч/з)
83.34УКР1 Бажав я для скованих волі…[Текст]: біогр.. Івана Франка / Роман Горак. – Л.: Апріорі, 2015. -320 с.: іл. (к/з)
83.34УКР1л6 Ліховий І. Шевченківський національний заповідник [Образотворчий матеріал] / Ігор Ліховий, Василь Пилип»юк. –Л.: Світло й тінь, 2016. -272 с.: ілюстр.(ч/з)
83.34УКР1Ушкалов Л. В. Григорій Квітка – Основ»яненко [Текст] / Леонід Ушкалов. –Х.: Фоліо, 2016. -120 с. –(Знаменні українці).(ч/з)
83.34УКР6 Радість контакту. Розмови з Тарасом Прохаськом [Текст]. – Брустури: Дискурсус, 2015. -208 с. (к/з)
83.34УКР6 Юсип Дм. Вольтова дуга вражди…[Текст]: ст., есеї, інтерв’ю / Дмитро Юсип. – Івано-Франківськ Місто НВ, 2016. – 172 с. (к/з)

Мовознавство. Літературознавство.

811.161.2(477)(038) Тлумачний словник гуцульських говірок [Текст] / уклад. Петро Гавука. – Косів: Писаний Камінь, 2017. – 296 с. ( к/з ч/з)

821.161.2 Нам усім пощастило. Розмови з Юрієм Андруховичем [Текст] / упоряд. Василь Карп‘юк. – Брустурів: Дискурсус, 2017. – 240 с. ( к/з)

821.161.2’06-312.6 Топська Н. Батько українського театру [Текст]: [про життя Марка Кропивницького]: для серед. та ст. шк. віку / Неллі Топська; оформл. картинами україн. худож. – К.: ТОВ «Книжкова база «Альора», 2017. – 64 с.: іл. ( ч/з)

821.161.2’06-312.6 Топська Н. Зачарована квітами [Текст]: [про життя видат. худож. Катерини Білокур]: для серед. та ст. шк. віку / Неллі Топська;  ілюстров. картинами художниці. – К.: ТОВ «Книжкова база «Альфа», 2017. – 64 с.: іл., портр. ( ч/з)

821.161.2.09 Левкун Я.І. Городенківщина у вінок шани Тарасу Шевченку і пам‘яті Героям Новітньої історії України [Текст]: / Ярослав Левкун. – Городенка: [б.в.], 2017. – 84 с.+кольор.іл.: фотоіл. (к/з)

821.161.2-21-94  Вергеліс О.А.  Українська драма [Текст]: епізоди / Олег Вергеліс; ред Юрій Попсуєнко. – К.: Журн. «Радуга», 2016. – 455 с.: фотоіл. (ч/з)

821.161.2-9’’20’’ Суходуб З. Ліна Костенко: Любов‘ю – Пам‘яттю Причастя [Текст]: Діалоги з Поетесою / Зиновій Суходуб. – Л.: Апріорі, 2016. – 148 с.: іл. + компакт-диск.     ( ч/з)

821.161.3-92 Алексієвич С. Останні свідки. Соло для дитячого голосу [Текст]:  [спогади про Другу світову війну  дітьми 6-12 років]  / Світлана Алексієвич; пер. з рос. Л. Лисенко. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2016. – 368 с.- (Б-ка спротиву. Б-ка надії) (Аб).

821.161.3-92 Алексієвич С. Час  SECOND-YAND (секонд-хенд) (кінець червоної людини) [Текст]: [публіцистика, політ. ст.] / Світлана Алексієвич; пер. з рос. Л. Лисенко; літер. ред. та коректор Т. Шкарупа. – Вид. 2-е. – К.: ДУХ і ЛІТЕРА, 2016. – 464 с. – (Б-ка спротиву. Б-ка надії) (Аб).

821.162.3’06-4 Гавел  В. Промови та есеї [Текст] / Вацлав Гавел. – К.: В.Д.»КОМОРА», 2016. – 144 с. (ч/з)

Художня література

821.161.2’02 Франко І.Я. Іван Вишневський [Текст]: поема / Іван Франко;  Ivan Franko; вступ. сл. Р.Горак; пер. пол. Петро Іван Франка; іл. С. Караффи-Корбут. – Л.: Каменяр, 2016. – 179 с.: іл. – Укр. польськ. – (Б-ка слов‘ян. л-р). ( к/з)

821.161.2’06 Власенко В. Згарди [Текст]: [поезії] / Власта Власенко; світлини Руслана Трача. – Брустори: Дискурсус, 2017. – 144 с.: іл. ( к/з)

821.161.2’06 Гаврилів Т.І. Година самотніх: Поезії / Тимофій Гаврилів. – Х.: Фоліо, 1998. – 76 с. (к/з)

821.161.2’06 Гаврилів Т. Знаки часу. Спроби прочитання [Текст]: / Тимофій Гаврилів. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2001. – 228 с. (к/з)

821.161.2’06 Гаврилович І.М. Поміж землею і Небом [Текст]: поезії / Іван Гаврилович; перед. сл. Д. Юсип. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2017. – 152 с. (Аб)

821.161.2’06 Дашвар Л. Покров [Текст]: роман / Люко Дашвар. – Вид. 2-ге. – Х.: Книжк. Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 384 с. (Аб).

821.161.2’06 Калитко К. Земля загублених, або Маленькі страшні казки [Текст]: оповід. / Катерина Калитко. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 224 с. (Аб)

821.161.2’06 Карп‘юк В. Глінтвейн дорогою на Говерлу [Текст]: поезія / Василь Карп‘юк. – Брусторів: Дискурсус, 2017. – 128 с. ( к/з).

821.161.2’06 Кідрук М. Зазирни у мої сни [Текст]: роман / Макс Кідрук. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 528 с.: іл. ( Аб)

821.161.2’06 Кідрук М. Любов і піраньї [Текст]: роман / Макс Кідрук. – Х.: Книжк. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 288 с.: іл., кольор. вкл. (Аб).

821.161.2’06 Кокотюха А. Червоний [Текст]: роман: масштабна екранізація / Андрій Кокотюха; передм. В. Кіпіані; худож. Н.Переверзєва. – Вид. 2-ге. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 320 с.: іл. (Аб).

821.161.2’06 Липак С. Доторкнутись до душі [Текст]:  / Соломія Липак. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2017. – 56 с. (к/з).

821.161.2’06 Лис В.С. Діва Млинища [Текст]: роман. – Вид. 2-ге / Володимир Лис. – Х.: Книж. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 368 с. ( Аб).

821.161.2’06 Лужницький Г. Чорний сніг. Замок янгола смерти. 12 листів о. Андрея Шептицького до матері [Текст]: [новеліст. збірка, повісті] / Григор Лужницький; упорядкув. Наталія Вівчарик. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 364 с.: портр.               ( Аб;к/з).

821.161.2’06 Малярчук Т.  Забуття [Текст]: роман / Таня Малярчук. – Л.: Вид.-во Старого Лева, 2016. – 256 с. (Аб)

821.161.2’06 Смоляк О.О. З історією без піжмурок [Текст]: невигадані розповіді, повість / Олександр Смоляк; передм. Є.М. Баран. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. – 304 с. – (Б-ка спілки). ( Аб; к/з).

821.161.2’06 Ткачівська М.Р. Подарунок від динозавра [Текст]: [проза] / Марія Ткачівська. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2005. – 144 с. (к/з)

821.161.2’06 Трайста М.Г. Конокрадська честь [Текст]: повість / Михайло Гафія Трайста. – Л.: Тиса, 2017. – 112 с. — ) Б-ка журн. «Гражда») (Аб.)

821.161.2’06 Харитон В. Буревії [Текст]: істор. роман / Василь Харитон; вступ. сл. Є.Баран. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 2017. – 148 с. (к/з)

821.161.2’06 Хомия Територія брехні [Текст]: роман: істор. детектив / Микола Хомич; ред. В. Даниленко. – К.: Юніверс, 2016. – 256 с. (Аб).

 821.161.2’06 Шкляр В. Чорне сонце. Дума про братів азовських [Текст]: збірка / Василь Шкляр; худож. Маріанна Пащук. – Х.: Книжк. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2016. – 304 с.: іл. (Аб)

821.112.5 Нотомб А. Подив і тремтіння [Текст]: роман / Амелі Нотомб; пер. з фр. Віктора Шовкуна. – Л.: Вид-во Старого Лева, 2017. – 128 с. ( Аб).

821.134.2Хіменес Х.Р. Платеро і я [Текст]: андалузька елегія (лірич. проза) / Хуан Роман Хіменес; пер. з іспан. Ю. Ананко. – Брусторів: Дискурсус, 2017. – 176 с. ( Аб).

821.112.5 Фрідріх де ла Матт Фуке. Ундина [Текст]: казкова повість / Фрідріх де ла Матт Фуке; пер. з нім. Романа Матієва. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2017. – 160 с. (Аб)

821.162.1 Лем Ст. Едем. Соляріс. Повернення із зірок.  Непереможний [Текст]: романи / Станіслав Лем; пер. з польск. – Тернопіль: Богдан, 2016. – 768 с. – (П‘ятикнижжя Лемове). (Аб).

821.162.1 Мальчевський А. Марія: Українська повість [Текст]: поема / Антоній Мальчевський; Аntoni Malczewski; пер. з польск. та впоряд. С. Шевченка; вступ. сл. В.Смаща. – Л.: Каменяр, 2016. – 199 с.: іл., портр. – Польськ. і укр. – (Б-ка слов‘ян.            л-р).      ( Аб)

821.162.1 Ягедло Й. Тирамісу з полуницями [Текст]: роман / Йоанна Ягелл; пер. з пол. Божени Антоняк. – Л.: Урбіна, 2017. – 296 с. (Аб).

82.161.206(082.21) Окрилена ріка [Текст]: антологія творів літер. студії «Бистрінь» ім.  Нестора Чира; ред. рада О. Букатюк, М. Гордєєва-Мельник, С. Писулчяк, Г. Христан; упоряд. М. Гордєєва – Мельник. – Івано-Франківськ: Просвіта, 2018. – 328 с. (к/з)

 

-->